Ontwikkeling van je spiritualiteit

Elohim

VERZEGELD IN EEN SFEER VAN LICHT MET ELOHIM

 

ZIE KALENDER

 

Leren werken met Elohim, Geascendeerde Meesters, Aartsengelen op een hoger niveau.

Wie reeds werkt met engelen of engelenrituelen uitvoert zal zien dat dit een hele verrijkende cursus is, met heel krachtige decreten en invocaties die nodig zijn om sommige rituelen en bepaalde healings uit te voeren.

De stroom van de Heilige 7, de geascendeerde Meesters en hun leringen, de 7 zegels en chakra’s van Goddelijk Bewustzijn en zo veel meer

De cursus wordt in 2 delen gegeven. Dit om jullie de kans te geven te oefenen en de ervaringen mee te delen. Na het 2de deel volgt een inwijding.

Deze cursus kan perfect gecombineerd worden met andere engelencursussen, engelenhealings, Angelology, de kristallen Sleutels en Aartsengelen Sleutels, de Nieuwe Healingssystemen (Dolfijnen,Ama Deus,Munay Ki enz.) het leren werken met chakra’s op ASTRAAL niveau. Zeker ook een aanvulling op de Violette Vlam. En een voorbereidende cursus op de Maalaka Cursus

Het is zeker geen gemakkelijke cursus (telt 173 pagina’s) en wie echt wilt werken met Elohim en de Geascendeerde Meesters zal strikt de rituelen,decreten en invocaties moeten volgen.

 

Ref cursus: ELOHIM