Ontwikkeling van je spiritualiteit

MAALAKA MASTER

 

MAALAKA MASTER

Mijn aartsengelen en persoonlijke begeleiders gaven mij nieuwe healing en inwijdingstechnieken door. Nieuwe symbolen voor innerlijke groei, inzicht,afstemming.

Personen die reeds met engelenenergieën en de engelen werken of de cursussen volgden kunnen deze inwijding krijgen en MAALAKA Master worden.Deze opleiding kan nergens anders verkregen worden aangezien het rechtstreeks aan mij doorgegeven. Het volledige werkboek met symbolen,healings enz dat meer dan 200 pagina’s bedraagt is copywright beschermd

De inwijdingen activeren de positieve gedachten vanuit het Licht. Verder krijgt men ervaringen in positieve en negatieve energie, zodat men onderscheid kan maken tussen positieve gedachten en negatieve gedachten, gedachten van het hogere en/of gedachten van jezelf en/of gedachten die je oppikt vanuit de sferen, bijvoorbeeld van overleden familieleden die nog aanwezig zijn in de aardse omgeving. Al datgene waar men aan denkt, daar heeft men contact mee (contact met het energieveld van hetgeen waar men op dat moment aan denkt).

Pas als men bewust is van zijn ervaringen, kan men bewust de positieve veranderingen die men heeft ondergaan onderscheiden. Dan kan men het omschrijven in zijn eigen bewoording en dit kan men dan vertalen in kennis (nieuwe kennis/weten).

De mens is geschapen naar zijn/haar evenbeeld van GOD. GOD heeft de mens geschapen met een speciaal doel. Het doel van de schepping is, dat de mens naar perfectie moet evolueren via de aardse ervaringen door alle levens heen, net zolang tot de mens een aartsengel wordt en de alomvattende kennis heeft vergaard van en naar en vanuit GOD, en één geworden is met GOD en vanuit GOD. Als men alle kennis vergaard heeft via de aardse ervaringen kan men alle problemen oplossen en heeft niemand een probleem meer en kan men het geluk wat men zoekt zelf invullen.

Op de dag van de inwijding wordt het proces van innerlijke healing in werking gezet. Deze hoge energie-frequentie is uniek en heeft zijn positieve in/uitwerking op iedereen die deze inwijding heeft ondergaan.

Verder krijgt men hogere Lichtmeesters bij zich om het op maat gesneden plan, dat op ieder van ons van toepassing is, in werking te stellen.

De mens onderscheidt zich zoals u weet in het mannelijk en in het vrouwelijk geslacht. Maar let wel dat innerlijk elk mens en/of elke geest anders is, niemand is hetzelfde, we zijn allemaal uniek. Door deze inwijdingen wordt ook datgene in werking gezet waardoor men bewust wordt van zijn/haar gave/specialiteit. Als men dit ontdekt heeft wil men niet meer ruilen en/of hebben wat een ander heeft. Dan zijn we blij met onszelf en waarderen wij onszelf, anders vertaald; dan houden wij van onszelf. Dan kan men volledig vanuit zijn hart werken. Als men niet de energie van GOD ontvangt via de Engelen kan men nooit het doel vinden waarvoor men geschapen is.

Welke ervaringen/ kennis  heb je nodig : of u bent reeds Reiki Master of minimum Reiki I en II en Seichem I en II, Chios Master, of u heeft voldoende kennis over engelen en werkt reeds met engelen. Voelen of zien van engelen en hun  energieën enz. U heeft voldoende kennis over de aura’s en chakra’s ( zuiveren en healings)

De cursus wordt in 6 dag delen gegeven. Telkens van 11 u tot 18 u  - NA AFSPRAAK

                REF CURSUS  - MM

Mogelijkheid om per deel te betalen