Ontwikkeling van je spiritualiteit

NIEUWETIJDSKINDEREN

NIEUWETIJDSKINDEREN

U bent hooggevoelig,een nieuwetijdskind of u heeft hooggevoelige kinderen of weet dat uw kinderen nieuwetijdskinderen zijn. U heeft de begeleiding van nieuwetijdskinderen?

Ik werk nu reeds meer dan 7 jaar met nieuwetijdskinderen, van verschillende leeftijden en elk kind heeft weer specifieke energieën, vragen,belevenissen,ervaringen enz.

Vanaf 2012 geef ik geen cursussen meer voor kinderen in groepsverband. Hier is uiteraard een bepaalde reden voor. Zo heb ik ervaren dat sommige kinderen zich beter alleen of max met 1 of 2 andere kinderen het best voelen en dan ook openhartiger zijn over wat ze meemaken.

Zo weten kristal- en sterrenkinderen het best van al waarom ze hier zijn. Zijn hun “vriendjes” die in hun kamer komen ook helemaal anders dan de “vriendjes” van indigo-regenboog-,zonne-kinderen.

Uw kind wordt soms als hoogbegaafd bestempelt op school,maar toch met bepaalde leerstoornissen! Knoop dat maar aan elkaar! Uw kind speelt niet met leeftijdgenootjes. Uw kind weent veel, uw kind doet niet actief mee, uw kind…. So what. Laat een kind nog een kind zijn. Binnenkort zitten ook alle BSO scholen overvol, en wat gaan ze dan doen? Nog een nieuw school- of leersysteem uitvinden?

Neen, door de kinderen te laten zien en voelen dat we om hen echt geven,dat we weten en vertellen het waarom zij de (voor u ingebeelde) vriendjes hebben,waarom ze ’s nachts niet goed slapen, waarom ze nachtmerries hebben en echt iemand “zien staan” (die u spijtig genoeg niet kan zien) en hen leren hoe dit kan,hoe ermee om te gaan. Hoe ze toch “spijtig genoeg” elke dag weer opnieuw naar de “stomme” school moeten. Door dit allemaal op te volgen (soms heel tijdelijk maar) zal je zien dat je kind zich weer goed voelt. Elk kind is uniek. Sommige kinderen zijn echt slimmer en weten waarom ze hier zijn. Uiteraard heeft de maatschappij er geen behoefte aan om er aandacht aan te schenken. Dit past niet in onze “materialistische”denkwijze.

Om verschillende redenen heb ik dus besloten de (nieuwetijds)kinderen terug op te volgen en hen te begeleiden zoals ik het jaren geleden deed: individueel of met een groepje van max 3 kinderen.

U kan steeds een afspraak maken om zekerheid te hebben: is de spiritualiteit die het beleeft of zijn de paranormale ervaringen  een aangeboren gave, of gaat de gave even op een stil pitje gezet worden, om op latere leeftijd terug te ontluiken? Is uw kind hooggevoelig? Is de faalangst, verlatingsangst en angst in het algemeen gegrond? Is het kind gewoon hyperactief of is het echt al ADHD? Is uw kind vol stress omdat men het gewoon niet begrijpt, of vangt het de energievelden op van anderen?

Bewust zet ik hier niet “de informatie” die ik “ontdekte” door met de kinderen te werken, omdat alles op het internet terecht komt of gekopieerd kan worden en dan weer verspreid wordt enz. Ik wil nog steeds elk kind op een (hun) unieke manier helpen

Aarzel niet, maak een afspraak. Het kind mag aanwezig zijn,maar het hoeft niet,een recente foto volstaat. Kijk ook even naar mijn site: http://nieuwetijdskinderen.jouwweb.be