Ontwikkeling van je spiritualiteit

VIOLETTE VLAM

 

WERKEN MET DE VIOLETTE VLAM

 

Als Hoge Priester van het Violette vuur/vlam Tempel, op het vaste land van Atlantis dertien duizend jaar geleden, ondersteunde Saint Germain met zijn aanroepingen en energetisch lichaam een pilaar van Violet vuur. En nog steeds kan een ieder die daar gebruik van wil maken het Violette vuur aanroepen. Hij ontving trainingen in Goddelijke Alchemie in de Tempels van Aartsengel Zadkiel (Cuba),nadat Atlantis was gezonken. Dit was de voorbereiding om het beheer van het Violette Vuur over te nemen.

Het Violet Vuur met de toegevoegde dimensie van het Zilver Violet Vuur , is voor vele doeleinden te gebruiken.
Je kunt bijvoorbeeld al je negatieve gevoelens en emoties hierdoor laten verteren.
Geef alles wat je dwars zit over aan het Zilver Violet Vuur, wanneer je merkt dat je gedachten een kant op gaan die je niet wilt.

Leer via de cursus de mantra’s, de affirmaties of decrees, het zuiveren van aura en zoveel andere zaken.

   

 

REF CURSUS  - VV

Telkens van 13 u tot 17 u