Ontwikkeling van je spiritualiteit

INSCHRIJVEN

ZICH INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS. EN DAN….

 via email inschrijven, omschrijf duidelijk welke cursus(sen) je wenst te volgen

 paragnoste@gmail.com

Je kan ook inschrijven na een consult,op beurzen of voorstellingen van de Zazaruelle Enlightment Academy

  Komt u naar een cursus hoeft u zich niet voor te bereiden.

 Wees steeds stipt op tijd. We lassen wel het academisch kwartiertje in, zodat je nog voor aanvang van de cursus een koffie,thee of water kan nemen.

Koffie, thee en water wordt u gratis aangeboden.

Bij sommige cursussen is een lunch inbegrepen in de prijs, het staat steeds vermeld wanneer dit het geval is.

Soms gaan cursussen door op een andere locatie – dit wordt eveneens duidelijk vermeld.

 Het (resterende) bedrag van het cursusgeld wordt voor aanvang van de cursus betaald. U brengt dit zelf naar mij.

 U heeft zich ingeschreven voor een cursus en enkele dagen voordien bent u ziek?

Dan wordt het voorschot gebruikt om deel te nemen aan de cursus op een ander tijdstip.

Beslist u om het voorschot terug te eisen, dan worden er administratieve kosten aangerekend.

 U schrijft zich in, betaalde nog geen voorschot en u komt niet opdagen. U verwittigde ook niet.

Zonder gegronde reden zal u niet meer toegelaten worden om cursussen te volgen.

 U schrijft zich in, betaalde voorschot:moet werken,bent ziek,kan niet komen?

Er zal u worden voorgesteld om op een ander tijdstip de cursus te volgen.

Meld u 2x af voor een cursus dan zal u niet meer toegelaten worden om cursussen te volgen.

 Waarom deze strenge maatregel?

Om de cursussen zo goed mogelijk voor te bereiden worden er telkens investeringen gedaan:drukwerk, het maken van copies,mapjes,aankoop drank en/of lunch. En de zalen die gehuurd worden moeten ook betaald worden naargelang het aantal cursisten.

 Het is het onrespectvol behandelen door niet op te dagen of constant in te schrijven en toch niet te komen, dat u zelf bedacht heeft en waar ik niet verantwoordelijk voor ben. Noch uw medecursisten,noch de zaaluitbaters moeten hier de dupe van zijn.

  Gaan de cursussen altijd door?Ook al zijn er weinig cursisten?

 JA -Omdat u het recht heeft de cursus te volgen en u hiervoor bewust koos.

Zelfs al bent u alleen, dan kan u dit alleen maar bekijken in het kader van:

extra aandacht die aan u besteed wordt.

 Behalve door een ernstige reden of omstandigheden van mezelf - gaan de cursussen dus altijd door.(u wordt in dit geval hiervan verwittigd en u krijgt de keuze ivm uw inschrijvingsgeld)

  Mag iedereen cursus volgen?

 Uiteraard is iedereen van harte welkom.

Wij vragen respect voor uw medecursisten.

 

'Wees niet als de student die net de universiteit binnenkomt, en de jongere kinderen die pas naar de lagere school gaan, minachtend behandelt en daarbij vergeet dat hij ooit was als zij  ...'

“Mijn Ware Zelf, ik ben het waard om voorzien te worden !

  Ik verdien het om vervuld te worden !

  Ik heb recht op alles wat dit Universum mij te bieden heeft !”

 

Ieder van ons is een multidimensionele keuzemaker met een Vrije Wil om Goddelijkheid te ervaren op alle niveaus.Geen enkel niveau is ‘lager’ of ‘hoger’ in die zin dat ze minder of meer gezegend is.